Het samenwerkingsverband VOZV

Regio en scholen 

Het samenwerkingsverband  omvat de regio Zeeuws-Vlaanderen. De afstand van oost naar west is in vogelvlucht ruim 60 km. Geprojecteerd op de kaart van de Randstad, omvat Zeeuws-Vlaanderen een gebied van Rotterdam tot Amsterdam. Via de Westerscheldetunnel is er een verbinding naar midden-Zeeland. Zeeuws-Vlaanderen telt 3 gemeenten: Terneuzen, Hulst en Sluis met gezamenlijk 105.600 inwoners (2017). Per 1-10-2017 telde het samenwerkingsverband 5125 leerlingen (VO en VSO). 

De volgende scholen maken momenteel deel uit van het samenwerkingsverband: 

Voor voortgezet onderwijs: 

  • Het Reynaertcollege te Hulst 
  • Het Lodewijk college locatie Oude Vaart 1 te Terneuzen 
  • Het Lodewijkcollege locatie Zeldenrustlaan te Terneuzen 
  • Het Zwin College te Oostburg 

Voor praktijkonderwijs:

  • Praktijkschool Hulst te Hulst 
  •  Praktijkschool De Sprong te Terneuzen

 

Voor voortgezet speciaal onderwijs:

  • De Argo te Terneuzen
  • De Wingerd te Terneuzen


Juridische structuur

Het samenwerkingsverband kent een stichtingsstructuur. De Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen, opgericht op 11 oktober 2013, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58991107. Het DUO-relatienummer  van het bevoegd gezag is 21656. Het SWV-nummer is VO2903.  

Deelnemende schoolbesturen en organisatie 

 
Bij de Stichting zijn de volgende besturen aangesloten: 

 

1.      Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen 

         Oude Vaart 1, 4537 CD  Terneuzen        

         Dit betreft het bestuur van de VO locaties in Hulst, Terneuzen en Oostburg. 

 

 

2.      Stichting De Korre 

         Deestraat 3, 4458 AJ  ’s -Heer Arendskerke                             

         Dit betreft het bestuur van o.a. VSO De Wingerd in Terneuzen. 

 

3.      Stichting Respont 

         Edisonweg 39, 4382 NV  Vlissingen        

         Dit betreft het bestuur van o.a. VSO De Argo en van de Praktijkschool De Sprong, 
         beide in Terneuzen. 

 

 

Voor de samenstelling van het Bestuur en de Raad van Toezicht verwijzen we naar het meest recente jaarverslag.