Privacyverklaring + AVG

 

Algemeen 

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen (SWV POZV) samengesteld. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en kan niet als advies worden beschouwd. Aan deze informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of er kan geen aanspraak op worden gemaakt. SWV POZV is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. 

Copyright 

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. De overname van gegevens met als doel het aanleggen van adressenbestanden is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van SWV POZV. 

 

Persoonsgegevens 

De informatie die SWV POZV per e-mailbericht of via formulieren op de website van de vragensteller ontvangt, wordt vertrouwelijk en volgens het privacybeleid van SWV POZV behandeld. Dit beleid is gebaseerd op de AVG en overige Nederlandse wetgeving. Meer informatie over de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens door SWV POZV kunt u nalezen in de documenten die beschikbaar zijn in het menu Privacy-AVG op deze website. 

Externe links 

Deze website kan links naar websites bevatten. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. SWV POZV heeft geen zeggenschap over deze websites. Zij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. 

Foutmeldingen website 

Onjuiste informatie of technische storingen kunt u bij ons melden via [email protected]

Cookies 

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt om het gebruikersgemak van deze website te verbeteren. Daarnaast worden cookies gebruikt voor analytische doeleinden. Meer informatie over cookies en het in- of uitschakelen hiervan kunt u lezen bij Cookie-instellingen op deze website. Het verwijderen van cookies kunt u desgewenst doen via de instellingen van uw browser. 

Auteursrechten 

Voordat gebruik mag worden gemaakt van informatie van deze website dient vooraf toestemming te worden verleend door SWV POZV. De website bevat informatie (grafische voorstellingen, foto’s, gegevens en andere materialen) die door het merkenrecht, auteursrecht of een ander eigendomsrecht wordt beschermd. 

Functionaris voor gegevensbescherming 

 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In overeenstemming met de AVG heeft het samenwerkingsverband een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangewezen. De FG controleert en adviseert het samenwerkingsverband met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast is de FG aanspreekpunt voor vragen en klachten van betrokkenen omtrent de verwerking van hun persoonsgegevens door het samenwerkingsverband. De FG is ingeschreven in het register van de landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

De gezamenlijke Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen hebben dhr. J. Faasse LL.B aangewezen als Functionaris voor gegevensbescherming. 

U kunt hem rechtstreeks bereiken per e-mail via: [email protected] of desgewenst telefonisch via 06 823 722 06 

Vragen of klachten worden uiteraard vertrouwelijk door de FG zelf behandeld.