Ondersteuning

Ondersteuning

 

Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen stelt zich als doel op een slagvaardige manier de taken uit te voeren die in het kader van de wet (passend onderwijs) zijn bepaald. Dat doen we door samen met de scholen te kijken naar hoe zij hun basisondersteuning vormgeven en kunnen versterken. Wanneer de door de individuele scholen geboden basisondersteuning niet toereikend is, kunnen scholen zelf besluiten extra ondersteuning in te zetten. Het samenwerkingsverband faciliteert de scholen om de extra ondersteuning verder vorm te geven. Zowel in de voorwaardelijke en financiĆ«le zin, als onderwijsinhoudelijk en organisatorisch. 

Basis ondersteuning & extra ondersteuning

 

Ondersteuningsprofielen van de scholen
POZV wil zoveel mogelijk leerlingen een plek bieden in het reguliere onderwijs. Om dit te bereiken wordt de deskundigheid van het personeel op de scholen vergroot, zowel didactisch als pedagogisch. Daarnaast wordt de basisondersteuning op school verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd. Welke voorzieningen worden getroffen om leerlingen die extra ondersteuning behoeven te helpen, legt de school vast in het Ondersteuningsprofiel.


Basisondersteuning
Binnen de basisondersteuning die de scholen van POZV bieden wordt gerekend:

  • De preventieve en licht curatieve activiteiten: hieronder vallen de vroegtijdige signalering van leer- en opgroei en opvoedingsproblemen, een aanbod met dyslexie en dyscalculie en onderwijsprogrammaā€™s en leerlijnen die afgestemd zijn op de leerlingenpopulatie.
  • De onderwijsondersteunings- en begeleidingsstructuur op de school. Elke school heeft een Zorg Advies Team (ZAT).
  • Een planmatige manier van werken, waarbij prestaties en ontwikkelingen van leerlingen systematisch worden gevolgd en geanalyseerd.
  • De leerprestaties en leeropbrengsten vallen binnen het basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs.


Rol van het swv binnen de basisondersteuning van de scholen
De basisondersteuning wordt bekostigd vanuit de eigen middelen van de scholen.
Het samenwerkingsverband heeft met betrekking tot de basisondersteuning een stimulerende, faciliterende en toezichthoudende rol. 

BPO

De begeleiders passend onderwijs zijn actief binnen alle scholen van PPOZV en bieden ondersteuning aan leerlingen, leerkrachten en scholen. 

Aanvraagprocedures

Voor het aanvragen van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)  voor speciaal (basis) onderwijs of Praktijkonderwijs, hebben we binnen het swv werkafspraken gemaakt.

Deskundigen advies