Passend Onderwijs

 

Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen 

Onder de vlag van Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen werken de twee stichtingen Passend Primair Onderwijs (PPOZV) en Voortgezet Onderwijs (VOZV) samen om in de gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst de schoolcarrière van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Om dit te realiseren wordt door de twee samenwerkingsverbanden een duurzaam dekkend netwerk neergezet. 

Vind een school

 
Op zoek naar een passende onderwijsplek? Via onderstaande knop kom je direct bij een actueel overzicht van alle scholen binnen ons samenwerkingsverband. 

Het swv wil zo veel als mogelijk leerlingen ondersteunen in het reguliere onderwijs. De docenten van de scholen spelen hierin een cruciale rol. In haar ondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft iedere school hoe zij de extra ondersteuning voor leerlingen vormgeeft. 
Op de website van de scholen zijn de ondersteuningsprofielen terug te vinden. 


Ondersteuning

Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen stelt zich als doel op een slagvaardige manier de taken uit te voeren die in het kader van de wet (passend onderwijs) zijn bepaald. Dat doen we door samen met de scholen te kijken naar hoe zij hun basisondersteuning vormgeven en kunnen versterken. Wanneer de door de individuele scholen geboden basisondersteuning niet toereikend is, kunnen scholen zelf besluiten extra ondersteuning in te zetten. Het samenwerkingsverband faciliteert de scholen om de extra ondersteuning verder vorm te geven. Zowel in de voorwaardelijke en financiële zin, als onderwijsinhoudelijk en organisatorisch.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Wilt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief? Dat kan! klik op de onderstaande button!