Sjaak 

Mijn naam is Sjaak en ik ben ruim 30 jaar werkzaam in het onderwijs. Begonnen in het voortgezet speciaal onderwijs en speciaal onderwijs als leerkracht. Daarna overgestapt naar het basisonderwijs waar ik eerst als adjunct directeur heb gewerkt met lesgevende taken aan hoofdzakelijk de onderbouw (groep 1 t/m 4). De afgelopen 15 jaar was ik directeur van een grote basisschool in Terneuzen. Tijdens mijn onderwijscarrière heb ik op veel gebieden nascholing gevolgd van de opleiding IB/RT tot de schoolleidersopleiding. Maar wat eigenlijk nog veel belangrijker is, ik heb vooral veel ervaring opgedaan in de praktijk en met eigen ogen kunnen zien wat wel en wat niet werkt.

"Als een bloem niet bloeit, repareer dan de omgeving niet de bloem”

Zelf ben ik fervent tuinierder. Ik kom helemaal tot rust als ik in de tuin bezig ben. Een tuin heeft aandacht nodig maar heeft het ook nodig om soms met rust gelaten te worden. Ik kijk wat de verschillende planten nodig hebben. Sommige planten hebben wat extra aandacht nodig en vragen wat bemesting. Bij harde wind hebben sommigen een steuntje nodig om recht op te blijven staan en anderen blijven rechtop door de steun van de plant die ernaast staan. Zo is het ook bij onze kinderen in de klas. Laten we vooral kijken wat ze nodig hebben om tot volle bloei te komen. Soms hebben ze even een steuntje nodig en soms is het goed om ze even met rust te laten. 

‘Eerst de relatie dan de prestatie’ is iets wat bij mij voorop staat. Daarnaast hebben kinderen volgens mij een bepaalde mate van vrijheid nodig om goed te kunnen functioneren in het onderwijssysteem wat we de laatste jaren met elkaar gecreëerd hebben.

Als begeleider Passend Onderwijs is het belangrijk om onze collega’s in het onderwijs enthousiast te maken voor veranderingen en nieuwe ontwikkelingen. Leerkrachten en teams moeten zelf eigenaar worden van veranderingen of vernieuwingen waarbij de aanpak maar vooral ook de passie van de leerkracht het verschil kan maken voor de kinderen. Leerkrachten die alleen iets doen omdat het van bovenaf wordt opgelegd kunnen moeilijk dat verschil maken. Ik denk dat wij als begeleiders de mensen in het onderwijs vooral moeten proberen mee te nemen in het proces en ze hierdoor zelf op weg laten gaan en daar waar nodig ondersteuning geven. Belangrijk blijft om bij alles wat we in het onderwijs doen ons regelmatig de vraag te blijven stellen, waarom doen we de dingen zoals we ze doen.

Tijdens het afstandsonderwijs is iedereen er zich weer meer bewust van geworden dat een goede relatie met de leerling belangrijk is. Met het Proces Communication Model(PCM) kiezen wij als team ook om daarin te investeren. We hebben in het afgelopen jaar de basiscursus gedaan en dit schooljaar ben ik gestart met de opleiding tot coach PCM. Het gaat te ver om hier PCM uitgebreid te beschrijven. Kort gezegd komt het erop neer, hoe je zelf door effectieve communicatie te gebruiken elke leerling in je klas op een juiste manier kunt bereiken om ze zo betrokken te krijgen en te houden.

Ik wens ons allen en alle collega’s in het onderwijs: 

Werk waar we met plezier naar toe komen en vol passie ons leraarschap uitdragen aan de kinderen en mensen om ons heen!