Ons aanbod voor de scholen in Zeeuws-Vlaanderen

Overzicht van vragen die nu aan ons gesteld worden of werden.
Overzichtslijst van aanbod op speelse wijze (zie visie) liefst in verschillende kleuren van ons logo.

Zie hieronder voor toelichting en vraag de bij de school betrokken BPO - er om info.

kindkans

Klik op onderstaande link om te zien hoe u kindkans kan gebruiken om AVG - proof informatie uit te wisselen. Link !!

kansgroep

Is niet duidelijk wat de best passende onderwijsplek is? Tijdelijk plaatsing in de kansgroep kan mogelijk duidelijkheid bieden. Zie flyer hieronder. Flyer kansgroep hieraan koppelen!

kleuterkansgroep

De kleuterkansgroep biedt een passende plek voor jonge kinderen met complexe problematiek.
Linken naar iets? Springplank levert aan?

PCM

PCM staat voor Process Communication Model en kan hét verschil maken in communicatie met leerlingen, ouders en collega's! Je leert elkaars taal te begrijpen en te spreken.

Link naar aparte pagina met info uit nieuwsbrief april 2021 of nieuwe folder PCM

Waar de scholen ons ook voor bellen...

groepsopstelling

Een groepsopstelling kan de leerkracht meer inzicht geven in het groepsproces. De onderlinge  verhoudingen en het welbevinden van de kinderen worden zichtbaar gemaakt. 

meertaligheid

Meertaligheid komt steeds vaker voor maar kan veel vragen opleveren voor scholen. Onze BPO - ers gaan graag in gesprek hierover. 


gedrag

Zijn er vragen op het gebied van gedrag waar u als school wel wat ondersteuning bij kan gebruiken? Het kan om een leerling gaan of om een groep. Neem contact op met uw BPO - er of klik op aanbod moeilijke groep.

leren

Heeft u als school een vraagstuk op leergebied voor een individuele leerling of juist voor een groep of gehele leerlijn voor de school? Neem contact op met uw BPO - er.

Peuters

Is niet duidelijk of regulier onderwijs de best passende plek is voor het kind? Neem contact op met één van onze BPO - ers om samen de mogelijkheden te onderzoeken. 

Basisondersteuning


Zorgstructuur

Onderwijsconcept