Rosemarie 

Mijn naam is Rosemarie. Ik werk als Begeleider Passend Onderwijs (BPO) bij het Samenwerkingsverband PO Zeeuws-Vlaanderen. Mijn oorsprong ligt in de kind- en jeugdpsychiatrie en speciaal onderwijs voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en psychische problematiek. Daarnaast heb ik een aantal jaren gewerkt als ambulant begeleider in Rec 4 onderwijs. Sinds ruim een jaar werk ik in Zeeuws-Vlaanderen, waar ik met veel plezier kom.

"Het uiteindelijke doel is preventief werken en samen met de scholen zorgen dat alle leerlingen op de juiste plek zitten"

Als BPO kom ik op verschillende basisscholen en speciaal onderwijsscholen. In de praktijk richt ik mij als BPO op de klas, de leerkracht en de school. Dat betekent dat ik samen met school kijk naar het welbevinden van alle leerlingen en leerkrachten. Zo nodig betrekken we ouders en hulpverlening bij het proces. Daarnaast houd ik mij bezig met o.a. nieuwe ontwikkelingen op onderwijsgebied in Zeeuws-Vlaanderen als het gaat om hoogbegaafde leerlingen, verbinding leggen tussen onderwijs en zorg en samenwerking tussen de reguliere scholen en speciaal onderwijsscholen. Met als uiteindelijke doel preventief te werken en samen met de scholen te zorgen dat alle leerlingen op de juiste plek zitten. 

Wat ik belangrijk vind in mijn manier van begeleiden is dat de leerkracht zichzelf zo leert kennen dat hij weet wanneer hij in zijn kracht staat. Ik geniet van leerkrachten die met passie, geduld en elke dag bezig zie zijn met ‘leren’. Ik zorg samen met de scholen dat de leerlingen zich veilig voelen op school en gelukkig zijn in wat ze doen en wie ze zijn. Ik geniet van mijn bezoeken op de scholen waar ik kom en constructieve gesprekken mag voeren waarin we samen optrekken in het beantwoorden van complexe vraagstukken. 

Daarnaast werk ik een fijn en warm team van collega’s die ook uit het onderwijs komen. Samen trekken we op om te zorgen dat onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen in ontwikkeling blijft en dat we mooie projecten mogen neerzetten in het belang van alle leerlingen in Zeeuws- Vlaanderen.