Het samenwerkingsverband PPOZV

Regio en scholen 


Het samenwerkingsverband omvat de regio Zeeuws-Vlaanderen. De afstand van oost naar west is in vogelvlucht ruim 60 km. Via de Westerscheldetunnel is er een verbinding naar midden-Zeeland. Zeeuws-Vlaanderen telt 3 gemeenten: Terneuzen, Hulst en Sluis met gezamenlijk 105.600 inwoners (2017). Per 1-10-2017 telde het samenwerkingsverband 6.654 leerlingen (BaO en SBO). De leerlingenaantallen dalen de komende jaren, met gevolgen voor de inkomsten van het samen-werkingsverband en de scholen.  Zeeuws-Vlaanderen is een zgn. krimpregio. 
 
Het samenwerkingsverband telt 49 basisscholen, 2 SBO-scholen (in Hulst en Terneuzen) en 1 SO-school (in Terneuzen). Daarnaast bezoekt een beperkt aantal leerlingen SO-voorzieningen buiten de regio, met name in Goes en Middelburg.  Ook bezoekt een aanzienlijk aantal leerlingen in de kleuter- en PO-leeftijd scholen in BelgiĆ«.  Juridische structuur

De Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen is opgericht op 1 juli 2013, gevestigd te Terneuzen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58268200. Het DUO-relatienummer van het bevoegd gezag is  21438. Het SWV-nummer is PO2903. Stichtings - en bezoekadres is:
Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen,
Oude Vaart 1, 4537 CD  Terneuzen;
Postbus 331, 4530 AH  Terneuzen.

T: 0115-649200.
E: [email protected]

Deelnemende schoolbesturen en organisatie 

Bij de Stichting zijn de volgende vier schoolbesturen aangesloten: 

1.     Onderwijsorganisatie Elevantio te Axel 

2.     Stichting Escaldascholen te Oostburg  

3.     Gereformeerd Primair Onderwijs West-Nederland/GPO-WN te Alphen a/d Rijn 

4.     Stichting OZEO te Middelburg 

Voor de samenstelling van het Dagelijks en Algemeen Bestuur wordt verwezen naar het meest recente jaarverslag.