Vacatures

Vacature lid oudergeleding ondersteuningsplanraad 

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen 

 

Februari 2022 

Heb jij een mening over hoe begeleiding en ondersteuning in het onderwijs beter kan? En over passend onderwijs voor kinderen die dat nodig hebben. Wil jij meedenken over het beleid hiervoor? Wil je instemmingsrecht hebben?
Dan is de OPR zeker iets voor jou! 

We zijn dringend op zoek naar ouders voor onze ondersteuningsplanraad! 


De ondersteuningsplanraad (OPR) komt 3 à 4 keer per jaar bijeen.
De ondersteuningsplanraad is een speciaal medezeggenschapsorgaan van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen. Hierbij zijn alle scholen en schoolbesturen in de regio aangesloten. In het samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt over passend onderwijs. 

In de OPR zitten leden namens ouders en personeel van de schoolbesturen en scholen in Zeeuws-Vlaanderen. Momenteel is met name de oudergeleding van de OPR onvoldoende vertegenwoordigd. De stem van ouders klinkt zo te weinig door! Zowel het bestuur van het samenwerkingsverband als de onderwijsinspectie zien de OPR graag terug op sterkte. 
We zoeken daarom nieuwe ouders. 

De OPR heeft de wettelijke taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het ondersteunings- plan van het samenwerkingsverband. Momenteel is er een nieuw ondersteuningsplan in ontwikkeling, met een nieuwe koers. De uitvoering daarvan gaat op 1 augustus 2022 van start. 

In het ondersteuningsplan staan afspraken over de manier waarop alle leerlingen in Zeeuws- Vlaanderen zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. De OPR volgt tussentijds de voortgang van het plan. 

De OPR is een wettelijke verplichting. Ouders en personeelsleden hebben medezeggenschap over het beleid, waaronder de verdeling van de middelen van het samenwerkingsverband. Hierover zijn afspraken opgenomen in het ondersteuningsplan. 
De OPR denkt mee over belangrijke thema’s m.b.t. passend onderwijs en helpt bewaken of de doelen die het samenwerkingsverband heeft gesteld ook gerealiseerd worden. Daarvoor komt de OPR zo’n drie tot vier keer per jaar bij elkaar. 

Voor de OPR zijn wij op zoek naar enthousiaste ouders die namens ons bestuur of school kritisch kunnen meedenken over het beleid rond passend onderwijs, vanuit het belang van het kind. Zo helpen zij samen met het bestuur de verbinding te maken tussen het ondersteuningsbeleid op de eigen school en dat van het samenwerkingsverband. 


Heb jij een mening over hoe dat proces verloopt of zou moeten verlopen? Hoe dat beter kan? Wil jij meedenken over het ondersteuningsplan? Solliciteer dan, jouw stem telt!

Heb je interesse of wil je er meer over weten, kijk dan op onze website https://www.pozv.nl/ of neem contact op met Frank Gordijn, voorzitter OPR-PO, f.gordijn@ozeo.nl
M: 06-25432076