Passend onderwijs gaat over ‘ZOEKEN’.

Met deze zin start deze website over Passend onderwijs Zeeuws-Vlaanderen voor ouders/verzorgers van in kinderen in het Primair (speciaal) onderwijs. De inleiding gaat over leerlingen met een ernstig meervoudige beperking en over kinderen waarbij tijdens de schoolloopbaan van de leerling blijkt dat er (extra) ondersteuning nodig is. Daarnaast gaat het over het verschil in perspectief tussen de verschillende betrokkenen. Daarmee is het ook een oproep om met die verschillen in perspectief rekening te houden. Klik hier voor meer informatie.

Passend onderwijs is per 1 januari 2014 ingevoerd. Klik hier voor meer informatie over de opzet en doelen van het landelijk Passend onderwijs

De vertaling van de invoering van het Passend onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen voor het Primair (speciaal) onderwijs heeft een eigen karakter. De uitgangspunten van de scholenbesturen die het Samenwerkingsverband Primair Passend onderwijs Zeeuws-Vlaanderen heeft directe gevolgen voor de stappen van de leerkrachten, de schoolleiding en de schoolbesturen moeten zetten als ze te maken krijgen met een vraag van ouders/verzorgers/leerlingen voor (extra) ondersteuning. Van belang daarbij is dat de school van de leerling een zorgplicht heeft.                                                                                                                                   Klik hier voor informatie over de keuze die de gezamenlijke schoolbesturen hebben genomen ten aanzien van de invoering van het Passend onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen.